Palvelut

Palvelut

Kielipalvelu Kauriin Kääntöpiirin palvelut eivät rajoitu alla olevaan listaan,

vaan laajennamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti.

Käännökset

  • Asiatekstit (manuaalit, markkinointimateriaali, esitteet)
  • Kaunokirjallisuus (kirjat, lehdet)
  • Audiovisuaaliset käännökset (tekstitys, dubbaus ja selostus)
  • Internet-sivustot (eri aloilta, kuten esim. museot, teollisuus, matkailu, koulut)

Tulkkaus

  • Simultaani- ja konsekutiivitulkkaus (konferenssit, kokoukset, koulutukset, asiakastapaamiset)

Kielentarkistus (erikielisten tekstien oikoluku ja editointi)

Koulutus

  • Englannin kielen- ja kulttuurintuntemus
  • Monikielisen suullisen viestinnän kurssit
  • Tulkin kanssa toimiminen

Sisällöntuotanto

  • Monikieliset sisällöt

Pikapalvelut

  • Sähköpostien, muistioiden ja muiden väliaikaisten asiakirjojen kääntäminen.